Norik Mobil gjør Internkontrollen enklere å utføre

Du henter ned kontrollen du vil gjennomføre til telefonen, for å gjennomgå sjekklistene og dokumenterer avvik og resultat.

Avvikene kan også dokumenteres med kamera på mobilen.

Ved registrering av RUH (rapport om uønskede hendelser) kan du behandle disse ved å opprette avvik. Hendelsene kan rapporteres direkte i programmet, eller ved å sende en SMS til 2077 med kodeord RUH og tekst som beskriver hendelsen. Den blir da koblet til riktig objekt ut fra telefonnr. det rapporteres fra.

Share