70-347 exam prep 70-486 exam preparation 70-346 valid dumps pdf SSCP exam materials

Mobil – HMS Internkontroll system for bedrifter, borettslag og sameier!

Norik Mobil letter arbeidet ved utføring av kontroller!

Ved bruk av mobil eller nettbrett kan kontrollene enkelt dokumenteres med avvik, bilder og resultater på stedet. Mobilen synkroniseres direkte mot serveren, og er svært tidsbesparende metode for gjennomføring av alle typer kontroller.

Du henter ned kontrollen du vil gjennomføre til telefonen, for å gjennomgå sjekklistene og dokumenterer avvik og resultat.

Avvikene kan også dokumenteres med kamera på mobilen.

Ved registrering av RUH (rapport om uønskede hendelser) kan du behandle disse ved å opprette avvik. Hendelsene kan rapporteres direkte i programmet, eller ved å sende en SMS til 2077 med kodeord RUH og tekst som beskriver hendelsen. Den blir da koblet til riktig objekt ut fra telefonnr. det rapporteres fra.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt