70-347 exam prep 70-486 exam preparation 70-346 valid dumps pdf SSCP exam materials

Internkontrollsystemet – HMS Internkontroll system for bedrifter, borettslag og sameier!

Norik Web ble lansert i 2002 med fokus på brukervennlighet!

I samarbeid med kunder har programmet blitt tilpasset forskjellige typer bransjer etter hvilke behov de har. Dette gjør det lettere for hver enkelt virksomhet å få oversikt over hva som er relevant for de, i forhold til krav fra myndighetene.

I samarbeid med kunder har programmet blitt tilpasset forskjellige typer bransjer etter hvilke behov de har. Dette gjør det lettere for hver enkelt virksomhet å få oversikt over hva som er relevant for de, i forhold til krav fra myndighetene.

Systemet inneholder over 900 kontrollprosedyrer delt opp i 6 moduler.

Med Norik Web kan ditt borettslag, sameie eller virksomhet enkelt innfri myndighetenes krav til HMS Internkontroll.

 

Her finner du: 

 • Henvisning til forskrift og paragrafer
 • Ferdigdefinerte maler
 • Kontrollskjemaer, sjekklister, avviksliste
 • Brukerregister, brukertilpasning
 • Tilgangskontroll på flere nivå
 • Bygningsmasse kan deles i 4 nivåer
 • Utskrifter inkl. samleutskrifter
 • Eksport til pdf, excel m.m.
 • Veiviserfunksjon
 • Automatisk påminnelse
 • Ordre
 • Kontrolloversikt
 • Dokumentbank
 • Statistikk
 • RUH – rapport over uønskede hendelser
 • Toveis SMS
 • Bransjetilpasset HMS
 • Hovedbok
 • Rutiner, prosedyrer, risikoanalyse
 • Hjelp til hvert skjermbilde
 • Mobilversjon
 • Automatisk backup og oppgradering
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt