70-347 exam prep 70-486 exam preparation 70-346 valid dumps pdf SSCP exam materials

HMS Internkontroll system for bedrifter, borettslag og sameier!
HMS og Internkontrollsystem
Brannsikkerhet
Radonmåling
hms-og-internkontroll-system

HMS system

Systemet er tilpasset for alle typer borettslag, sameier og eiendomsselskaper.

Alle virksomheter er pålagt å ha et fungerende HMS internkontrollsystem. Vi bistår med å gjøre denne jobben så enkel som mulig.

Fire extinguishing.

Brannsikkerhet

Brannsikringstiltak er noe av det viktigste arbeidet et styre har.

Spesielt ansvaret for brann og rømningssikkerheten til beboerne, samtidig som det er en naturlig del av internkontrollen.

Radonmåling

Radonmåling

Vi tilbyr radonmåling for borettslag, sameier og bedrifter.

Er det noe som haster så utfører vi korttidsmåling. For mer informasjon om hvordan radonmåling bør gjennomføres klikk her. 

HMS internkontrollsystem for bedrifter, borettslag, sameier og eiendomsforvaltere!

Norik Web HMS Internkontrollsystem er et enkelt verktøy for å dokumentere, administrere og følge opp Internkontrollforskriften. Vi har egne moduler for HMS, arbeidsmiljø, brann, elektro, bygg og VVS.

Ved bruk av dette systemet kan ditt borettslag, sameie eller virksomhet enkelt innfri myndighetenes krav til Internkontroll.

Ved bruk av Norik Web får du hjelp til å ha full kontroll og oversikt over alt som omhandler lovverket, HMS, rutiner og prosedyrer som skal følges opp. 

Enkel i bruk, unik kontrolloversikt og stor fleksibilet. Du administrerer systemet og tilpasser det etter ditt behov.

Her finner du: Ferdige maler til kontrollskjemaer, sjekklister, avvikslister, HMS bok med tilhørende rutiner, brannbok, prosedyrer, risikoanalyser og registrering av uønskede hendelser RUH.

Automatiske varslinger og beskjeder via e-post eller SMS til de personene som er satt til å ivareta Internkontrollen. Oversikt over alle lover, regler og forskrifter. Eget dokumentarkiv for avtaler, samsvarserklæringer etc. Eksportmuligheter til PDF, Excel m.m.

Bruksområder: Brannsyn, arbeidsmiljø, budsjettering, bygninger, lekeplasser, elektro, HMS, HMS – bok, instrukser, prosedyrer, rutiner, risikoanalyse, planlegging, statistikk, systematisering, ventilasjonsanlegg, VVS etc.

HMS internkontrollsystem for bedrifter, borettslag, sameier og eiendomsforvaltere!

Norik Mobil gratis app. 

Norik Mobil er en brukervennlig app, som du kan bruke når du skal registrere avvikk eller gjennomføre internkontroller. Kontroller og avvik dokumenteres kjapt og enkelt. Du kan dokumentere med bilder og tekst og laste ned med samme bruker som du har på Norik Web. Appen kan lastes gratis ned fra App Store eller Google Play.

Jobb uten nett! Med Norik Mobil er det ikke noe problem å jobbe på steder uten nett eller med dårlig mobildekning. Så fort du har fått lastet ned dine oppgaver kan du jobbe 100% frakoblet. Når du er ferdig og har tilgang til nett igjen, kan du enkelt synkronisere dine data med Norik Web.

Refferal Section

digitallibrary-research-business-bg
Your Referral Title here
digitallibrary-research-business-bg
Your Referral Title here
digitallibrary-research-business-bg
Your Referral Title here
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt