Alle skoler, barnehager og utleieboliger må oppfylle radonkravene i strålevernforskriften fra 1. januar 2014. For å finne ut om kravene er oppfylt, er det i de fleste tilfeller nødvendig å gjøre en radonmåling. Vi er nå inne i målesesongen 2013/2014, og det holder at målingene er gjort innen midten av april 2014.

Dersom det etter måling viser seg at nivåene er over tiltaksgrensen på 100 Bq/m3, må det kunne dokumenteres at tiltak er gjennomført eller at prosess er i gang for å iverksette tiltak.

Å stille krav til radonnivå i utleieboliger er nytt. Når det gjelder skoler og barnehager er kravene i strålevernforskriften en styrking av allerede gjeldende regulering i forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager.

Ofte kan bruk av lufteventiler kombinert med tetting av sprekker og gjennomføringer i boliger med lave, men forhøyede radonverdier, være nok til å oppnå et tilfredsstillende radonnivå.

Radonsug er det radontiltaket som er mest brukt for å oppnå de beste resultatene. Radonsug har stor kapasitet og er svært stillegående. Radonsugene er små i og kan plasseres stort sett hvor som helst.

Styringen er via et kontrollpanel og viften i radonsuget tilpasses etter tettheten i grunnforholdene for å opprettholde et riktig undertrykk som gir konstant lave radonverdier.

Balansert ventilasjon i boliger kan holde radonverdiene på et lavt nivå. Det er ikke en garanti at verdiene er lave og boliger med balansert ventilasjon må også måle radon.

I nye boliger så vil et balansert ventilasjonsanlegg kunne holde radonverdiene på et riktig nivå i tillegg til at innemiljøet vil være bedre.

Veggventil bedrer inneluften og vil ha en liten effekt på senking av radonverdiene. Alle boliger burde ha 1 veggventil i alle rom og min 2 veggventiler i en åpen stue/kjøkken løsning.

For mer informasjon eller gratis befaring kontakt oss på
tlf. 95 21 70 70 / 90 08 81 04 eller e-post post@hms-internkontroll.no

Share