Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

Radonreduserende tiltak skal iverksettes i utleieboliger, barnehager, skoler mv. som er omfattet av forskrift 1. desember 1995 nr. 928 om miljørettet helsevern i skoler, barnehager mv. § 2, dersom radonnivået overstiger 100 Bq/m3.

Radon er en svært skadelig gass og den største årsaken til lungekreft etter røyking. I Norge er det årlig ca. 300 tilfeller av lungekreftdødsfall  å grunn av radon.

Strålevernets-anbefalinger-for-radon-300x238Radongass avgir alfastråling som kan gi skade på levende celler slik at de kan utvikle seg til kreftceller. Gassen kan sive inn i alle type bygninger via gulv, vegger, vinduer og vannkraner, dusj m.m. Radon er en fargeløs og luktfri radioaktiv gass som finnes naturlig i all berggrunn, og kan oppstå i vann og bygningsmateriale

Statens Strålevern anbefaler radonmåling hvert 5. år. Det bør i tillegg gjøres ved eierskifte, oppussing, endringer i forhold til ventilasjon og oppvarmingssystemer. Norge er blandt de landene i verden med høyest radonkonsentrasjon i inneluft.

Oslo kommune og Statens Strålevern anbefaler alle boligeiere å foreta måling av radon.

Vi er opptatt av å gi våre kunder et tryggere innemiljø. Vi har mye kunnskap og lang erfaring med radontiltak for både næringsbygg, private boliger, borettslag og sameier. 

For mer informasjon eller bestilling av radonmåling kontakt oss på
tlf. 95 21 70 70 / 90 08 81 04 eller e-post post@hms-internkontroll.no

Share