Inneklima

I forbindelse med HMS arbeid tilbyr vi produkter som bedrer inneklima.

Problemer som fukt, muggsopp, lukt, kjemikalier, støv og dårlig inneklima kan løses med enkle tiltak.

Bedre inneklima med Fresh Air luftrenser!
I barnehager, skoler og andre arbeidsplasser kan plager som astma, allergier, hodepine og kroniske luftveissykdommer reduseres betraktelig ved bruk av Fresh Air. Dette produktet er verdens mest solgte lufrenser, pga. sin unike teknologi og virkning.
Uavhengige testresultater viser en reduksjon på opp til 99,9% av mikroorganismer, E-Coli, sammen med andre bakterie- og virusarter. Når det går omgangssyke i barnehagen, er det nesten alltid virus som er årsaken. Et vanlig virus som gir omgangssyke heter Norovirus (Norwalk). Vanligste smittevei i barnehagemiljøet er fra person til person via uvaskede hender, ved oppkast eller via overflater. Ved bruk av Fresh Air vil dette problemet bli langt mindre.
Fordelene ved Fresh Air
– Eliminerer forurensinger og allergener som er luftbårne.
– Frisker opp luften og fjerner lukter i ellers stillestående miljøer.
– Hjelper med å fjerne støv og skitt fra luften og gjør rengjøring lettere.
Hvorfor fungerer Fresh Air?
Fresh Air er utviklet etter samme prinsipper som naturen håndterer forurensing. Fresh Air er et enestående luftsystemet som renser og sanerer arealer opp til ca. 280 kvadratmeter innemiljø. Dette gjøres ved å bruke ActivePure. Fem viktige naturlige metoder jobber sammen for at du skal kunne nyte best mulig luft. Undersøkelser og testresultater viser at det er mulig å fjerne en svært høy andel av vanlige smittestoffer på overflater og i lufta, som fører til et sunnere inneklima. Og hvis det er noen som fortjener et sunt innemiljø er det våre aller minste.
Fem viktige naturlige metoder jobber sammen for et bedre inneklima.
Negative ioner gjør at svevestøv binder seg sammen og du vil hurtig legge merke til en drastisk reduksjon av støv, samtidig som partiklene fjernes fra pustesonen og unngår å irritere luftveiene.
”Radiobølge” partikkel reduksjon, energi, distribuert gjennom en radiobølge blir sendt ut fra enheten, og vandrer rundt i bygget gjennom vegger, tak og gulv i ca. 20 m. i alle retninger.
Ultra-Violet lys som produserer et lys med den samme oksiderings, steriliserings og ioniserings effekt som sollys. Denne fjerner mikrobiologisk forurensing, bakterier og andre irritanter i vår pustesone.
NASA Sertifisert Romfarts Teknologi – ActivPure utviklet av NASA, for å rense luften i romfergene. Denne prosessen kalles foto katalytisk oksidering. Fresh Air bærer det eksklusive ”Certified in Space” emblem, utsted av NASA’s Space Foundation. Uavhengige testresultater har vist en reduksjon på opp til 99,9% av mikroorganismer, E-Coli, sammen med andre bakterie- og virusarter.
Aktiv Oksygen brukes til å fjerne lukt rask. Fordelen ved denne metoden er ved fjerning av lukt fra søppel, mat, husdyr, fukt, muggsopp osv. Dette er en kopi av naturens egen renser, som består av 2 vanlige oksygen molekyler + 1 aktiv molekyl, kalt for aktiv oksygen, eller ozon.
Synergieffekten av dette systemet arbeider i perfekt harmoni for deg som ønsker et best mulig inneklima, bedre arbeidsmiljø og mindre sykefravær.