Uttørkingssystemet har en rekke med fordeler i forhold til andre løsninger på markedet.

 • OMBRELLO® er utviklet og produseres i Sveits, og er kjent for sin høye kvalitet.
 • OMBRELLO® er bærekraftig og eliminerer kilden som skaper fuktinntrengningen istedenfor å skjule symptomene.
 • OMBRELLO® kan benyttes til alle typer bygninger uavhengig av materialet og størrelsen.
 • Installasjonen krever ingen kjemiske eller byggtekniske inngrep.
 • Løsningen er miljøvennlig og det er ingen fare for stråling eller elektrosmog.
 • OMBRELLO® er svært energieffektiv – de årlige strømkostnadene utgjør ca. 200 kr.
 • Du får oppfølging gjennom hele prosessen, fra årsaksanalysen til ferdig uttørket bygg.
 • Vi garanterer at bygget blir helt tørt.

Fjerning av fukt med Ombrello

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uttørkingen med OMBRELLO® utttørkingssystem inneholder fem trinn:

 1. Bygningsanalyse (uten kostnad)
  Fukt kan skyldes en rekke forskjellige årsaker. Vi tilbyr deg en ikke-bindende og personlig konsultasjon, samt en befaring for å avdekke og om mulig finne ut årsaken til fuktvandringen. Vi tar en oppmåling av det skadede områder eller arealer.
 2. Detaljert tilbud (uten kostnad)
  Vi bruker analysen og målingene til utarbeidelse av et detaljert tilbud tilpasset omfanget av fuktproblemet og type eiendom.
 3. Installasjon/montering
  Vi utfører installasjon av et tilpasset OMBRELLO® uttørkingssystem med riktig plassering av strategisk målepunkter. Installasjonen utføres uten bygningstekniske inngrep og bruk av kjemikalier, og helt fritt for elektrosmog. Vi må kun ha tilgang til en 230-VAC stikkontakt (vanlig) i rimelig nærhet.
 4. Tørrlegging
  6 og 18 måneder etter installasjonen, kommer vi tilbake og foretar nye målinger, på de tidligere strategisk plasserte målepunktene. Dette gir en løpende oppsamling av data og dermed en protokollføring av veggenes, gulv og tak sitt fuktighetsinnhold og tilstand.
 5. Garanti
  Når OMBRELLO® uttørkingssystemet er installert, gir vi en garanti for tørrlegging og et mer behagelig inneklima. Skulle det oppstå at bygningen innenfor de angitte områder eller arealer ikke er tørt, og senest innen 3 år på de mest fuktige områdene, garanterer vi refusjon av kostnaden opptil 80% av investeringen.

 

En effektiv, rimelig og sikker investering

Vi tilbyr en effektiv metode, som er rimelig i innkjøp, samt en sikker investering mot oppstigende og sideveis fuktinntrenging i bygningskonstruksjonen.

 

For mer informasjon eller gratis befaring, kontakt Cato Oddsett på tlf. 900 88 104 eller e-post cato@hms-internkontroll.no

Fuktproblemer fjernes med Ombrello systemet

Share