Brannsikkerhet i borettslag sameier og næringsbygg

Brannsikringstiltak er noe av det viktigste arbeidet et styre har.

Spesielt ansvaret for brann og rømningssikkerheten til beboerne, samtidig som det er en naturlig del av internkontrollen.

Hvert fjerde borettslag og sameie har hatt brann eller branntilløp i løpet av de siste fem årene. Flertallet mangler planer for evakuering, hvis det skulle oppstå brann. Dette går fram av en undersøkelse Norsk brannvernforening har gjort blant norske borettslag og sameier.

 

– Det er med andre ord svært få borettslag som har tenkt på hvordan de skal få ut gamle fru Hansen i fjerde, som kanskje sitter i rullestol, hvis det skulle begynne å brenne, sier redaktør Tor Erik Skaar i Brann & Sikkerhet, Norsk brannvernforenings eget tidsskrift. I svarene fra 379 borettslag og sameier går det også fram at bare 14 prosent har gjennomført evakueringsøvelser.

– Men en nærmere sjekk viser at så å si ingen av disse øvelsene holder mål. En hensiktsmessig evakueringsøvelse betyr blant annet at alle beboere skal ut, alle rømningsveier skal prøves og at branntau og brannstiger testes, sier Skaar.

Det finnes flere eksempler på at styret i borettslag og sameier er blitt erstatningspliktige etter en brann, fordi brannsikkerheten ikke var tilfredsstillende.

Mange har røykvarslere som ikke fungerer, pulverapparater som er ødelagte eller tomme. Rømningsveier – trappeoppganger som er fulle av ting som hindrer rask evakering og i tillegg er svært brannfarlig som feks. barnevogner. I en av 10 tilfeller blir branner påsatt og røyken fra barnevogner er svært giftig å innhalere.

Det er mange beboere i borettslag og sameier som mangler kunnskap om brannsikring og hva som kan forårsake brann. Det er derfor viktig at dette arbeidet blir ivaretatt av styret og fulgt opp jevnlig via internkontrollen.

Juridisk er det styret i borettslaget eller boligaksjeselskapet som står som eier og som derfor har ansvaret for at det er installert røykvarsler og manuelt slokkerutstyr i boligen. Styret er også ansvarlig for at fagfolk kontrollerer utstyret og utfører service på det.

Flere borettslag og sameier har fått fokus på økt brannsikring i det siste. Deriblant merking av rømningsveier, holde rømningsveiene frie, felles brannvarslingssystem, sprinkleranlegg, evakueringsplan, brannøvelser, branndører, tetting av gjennomføringer m.m.

Ønsker dere bistand til å finne gode løsninger for å ivareta brannsikkerheten bedre så ta kontakt med oss i dag. Vi har dyktige samarbeidspartnere på de fleste områder.