70-347 exam prep 70-486 exam preparation 70-346 valid dumps pdf SSCP exam materials

Borettslag og Sameier – HMS Internkontroll system for bedrifter, borettslag og sameier!

HMS Internkontroll for Borettslag og Sameier!

Borettslag og sameier tilhører bransjen forvaltning og drift av eiendom. Virksomheter skal ha internkontroll og arbeide systematisk for å sikre at regelverket følges.

HMS – Helse, Miljø og Sikkerhet er en lovpålagt del av styrearbeidet i alle borettslag og sameier. Ved bruk av Norik Web kan arbeidet rundt HMS og Internkontrollen gjøres enkelt, oversiktlig og etter lovverket.

Med Norik Web tilbyr vi en enkel nettbasert, spesialtilpasset løsning tilpasset behovene til borettslag og sameiere.

Systemet har lav brukerterskel, stor fleksibilitet og gir en unik kontrolloversikt.

Det er et dataverktøy for å bygge opp et komplett HMS-system, gjennomføre og dokumentere kontroller i tråd med Internkontrollforskriften.

Ved bruk av Norik Web får styret hjelp til å ha full kontroll med oversikt over alle rutiner og prosedyrer som skal følges opp.

Vi bistår med å sette det opp slik at det blir tilpasset nettopp ditt borettslag eller sameie.

Her finner dere:

  • Ferdige maler til kontrollskjemaer, sjekklister, avvikslister, hovedbok (HMS bok) med tilhørende rutiner, prosedyrer, risikoanalyser og registrering av uønskede hendelser RUH
  • Automatiske varslinger, påminnelser og beskjeder via e-post eller SMS til de personene som er satt til å ivareta Internkontrollen
  • Oversikt over alle lover, regler og forskrifter
  • Eget dokumentarkiv for avtaler, samsvarserklæringer etc. Eksportmuligheter til PDF, Excel m.m.

Elektro: Gir styret full oversikt over tilstanden på det elektriske anlegget. Sikkert for omgivelsene, driftsmessig godt vedlikeholdt og i tråd med forskriftene.

Brann: Ivaretar brannforskriften ved å dokumentere bygningens tekniske tilstand. Alarmanlegg, slukkeutstyr, rømningsveier, dører, vinduer, brannøvelser, brannteknisk dokumentasjon etc.

VVS: Omhandler alt innen vann og avløp, vannledninger, sanitærutstyr, radiatorer, sprinkelanlegg/overrislingsanlegg.

Bygg: Oversikt over bygningens fasade. Vedlikehold på dører, vinduer, takrenner, nedløpsrør, takstein, rapportering av farlig nedfall og andre forhold.

HMS: Vedlikehold av borettslaget/sameiets HMS-bok, prosedyrer, rutiner og risikoanalyser. Egne rutiner og sjekklister for lekeplasser.

Arbeidsmiljø: Selve arbeidsmiljøet ved ansatt vaktmester, driftssjef etc. Arbeidsforhold, inneklima, arbeidsmiljøet, psykososiale forhold, sykefravær, overtidsarbeid etc.

Det kan enkelt opprettes sjekklister som omhandler alle områder og gjør det enkelt for styret å gjennomføre egenkontroller.

Referanser er bla. Kragerø Boligbyggelag og Borettslaget Ullensakergaten 7 m.m.

For mer informasjon se www.norik.no

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt